Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022

LE PETIT soldat, no 2

LE PETIT soldat, no 1

LES TACHES DE VINEGRETTE

ODYSSEAS elytis

LOUIS aragon

QATAR 2022

IRAN 2022

Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022

LES SACHETS no 2

ΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙΣ

LES CHATS CLOCHARDS

ZOULFU livaneli

TSOUNAMI no 4

LE FOOT a la rue

LE FOOT a la place

Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022

LES SACHETS no 1

MATISSE PARLE

ETRE CELEBRE

LE MONSTRE de LOCHE NESS

TSOUNAMI no 3

TSOUNAMI no 2

TSOUNAMI no 1

Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022

LES OIGNONS rouges no 2

LES OIGNONS rouges no 1

LA NATURE MORTE

LA GUERRE no 5

ROBERTA metsola

L HOMME qui pense no 2

LES RETRAITES

Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022

MA CEINTURE no 2

LA GUERRE no 4

L HOMME qui pense

ZINEDINE zidane

PELE

RIVALDO

Τρίτη 28 Ιουνίου 2022

MA CEINTURE no 1

LES EXTRATERRESTES arrivent

MUTSUO takahashi

LA GUERRE no 3

GIANNIS tsarokis

L ETE

LA FEMME D A COTE